Jak odpowiednio zadbać o konia?

Posiadanie konia to duża odpowiedzialność.  Konie to zwierzęta, które natura przystosowała do spędzania większości dnia (średnio do 18 godzin/dobę) na pastwisku, przy jednoczesnej socjalizacji i dzieleniu czasu ze swoim stadem.
Kiedy zamierzamy przenieść konia do życia w stajni, musi się on przystosować, dlatego bardzo ważne są ćwiczenia, które zaspokoją jego potrzeby fizyczne. Konie, które nie dzielą czasu w towarzystwie innych koni lub ludzi mają tendencję do nudzenia się i smucenia.

PRZESTRZEŃ

Trudno jest dokładnie określić, ile miejsca potrzeba, aby utrzymać konia w idealnych warunkach. Ogólnie uważa się, że jeden hektar terenu na jednego konia jest wystarczający. Oczywiste jest, że teren musi być ogrodzony, aby koń nie uciekł lub nie zrobił sobie krzywdy. Do tego celu stosuje się zazwyczaj gładkie druty, dobrze przymocowane do mocnych słupków, wykonanych zazwyczaj z drewna lub metalu.
Niestety, w wielu przypadkach koń spędza większość swojego życia w boksie, który może mieć wymiary nawet 4 x 4 metry, a w większości przypadków jest niewiele większy niż 3 x 3 metry. Jest to sytuacja daleka od ideału.

SCHRONIENIE

Zwierzęta potrzebują również schronienia przed wiatrem, deszczem i słońcem.  Naturalny zagajnik drzew zapewnia dobry cień, ale dla ochrony przed wiatrem i deszczem najlepsza jest wiata. Powinna ona być na tyle duży, aby wszystkie konie mogły się w niej zmieścić i powinna być zbudowana z 3 ścian, tak aby stanowiła skuteczną ochronę przed wiatrem.

Zoabcz także: Jeździectwo – aktywny sport w bliskości z naturą

ŻYWIENIE

Prawidłowe żywienie jest kluczem do zapobiegania chorobom i pomagania koniowi w poprawie wyników. Należy pamiętać, że układ pokarmowy konia funkcjonuje prawidłowo, gdy pasza jest odpowiednio dobrana, do etapu rozwoju i wzrostu konia.
Żołądek koni jest przygotowany do spożywania małych ilości paszy w ciągu dnia. Dlatego, aby prawidłowo karmić konia, należy rozłożyć dzienną dawkę paszy na cały dzień. Szczególnie wygodne do tego celu są siatki do powolnego podawania pokarmu. Dzięki nim zwierzęta mogą znacznie dłużej cieszyć się swoją dzienną porcją paszy.

WODA

Konie potrzebują również stałego dopływu świeżej, czystej wody, ponieważ wypijają duże ilości wody dziennie, od 25 do 55 litrów, w zależności od ich wielkości, wagi i aktywności, a także w dużej mierze od lokalizacji. W przypadku, gdy woda dostarczana jest przez automatyczne poidła, należy zadbać o to, aby rury i woda nie zamarzły w zimie z powodu niskich temperatur.