Przepisy prawne przydatne dla posiadaczy psów!

Posiadanie psów większości osobom daje wiele radości. Nie ma nic bardziej pociesznego niż widok naszego pupila, który radośnie wita nas po przyjściu z pracy lub szkoły. Psy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka – są zawsze wierne, a naszej cywilizacji towarzyszą już od zarania dziejów. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że właścicieli psów obowiązują konkretne przepisy prawne, które muszą respektować.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez psa
Artykuł 431 Kodeksu cywilnego wskazuje na odpowiedzialność odszkodowawczą właściciela zwierzęcia za wyrządzone przez niego szkody. Mogą być to zarówno szkody materialne (zniszczone przez psa mienia drugiej osoby, koszty leczenia ran wynikłych z pogryzienia), jak i szkody niematerialne (chodzi o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, a więc np. za traumę wywołaną atakiem psa, za ból poniesiony wskutek pogryzienia). Właściciel odpowiada za psa, którego chowa, nawet jeżeli znajduje się ono w momencie wypadku w stanie wolnym (poza gospodarstwem domowym, w którym zazwyczaj mieszka). Zwolnieniem od odpowiedzialności za zwierzę może być niepoczytalność właściciela, ale i w tym wypadku paragraf 2 wskazuje, że w wyjątkowych okolicznościach poszkodowany może dochodzić odszkodowania.

Wykroczenia z Kodeksu Wykroczeń
Art. 108 Kodeksu Wykroczeń zabrania szczucia psem drugiego człowieka, a więc straszenia drugiej osoby, że puści się na nią swojego rozwścieczonego pupila. Wykroczenie takie zagrożone jest karą miesięcznego ograniczenia wolności (konieczność wykonania nieodpłatnej pracy publicznej), grzywną (20 – 5000 zł) lub karą nagany. Art. 166 Kodeksu Wykroczeń zawiera natomiast zakaz puszczania psa luzem w lesie pod karą grzywny od 20 do 5000 zł lub po rygorem kary nagany. Posiadacze psów stosunkowo często dopuszczają się tego wykroczenia całkowicie nieświadomie, także warto zdawać sobie sprawę z istnienia takiego artykułu.

Dodaj komentarz